Systembolaget

Inlagd , av e-man

Förbättrad hantering av användarkonton

Uppdraget
e-man har levererat en grunddatatjänst till Systembolaget. För att bygga tjänsten användes integrationsprodukten BizTalk och SQL Server.

Utmaningen
Tidigare hade flertalet av Systembolagets externa personalsystem portaler som var helt fristående med separata inloggningar. Medarbetarna hade olika användarnamn i de olika portalerna och det skedde inte heller någon överföring av information utan uppdatering hanterades manuellt. Servicedesken var även belastade av att hjälpa användare med att återställa lösenord i de olika systemen.

Lösningen
Idag prenumererar de externa personalsystemen på uppgifter om anställda från Systembolagets personalsystem via ett s.k. Master Data Repository (MDR). Tillskillnad från tidigare använder man samma användarnamn som sitt konto i AD:t i dessa portaler. Portalerna får nu information om e-postadress till användarna från MDR: et samt att en funktion för medarbetaren för att själva återställa lösenorden.

Resultatet
Medarbetarna använder numera alltså samma användarnamn som i AD:t för att logga in i portalerna vilket är en förbättring eftersom de inte längre behöver hålla koll på alla olika användarnamn. Det innebär även en förbättring för servicedesken på Systembolaget när det gäller hantering av återställande av lösenord. Medarbetarna kan nu alltså själva hantera återställning av lösenord och det slipper gå via en manuell hantering hos servicedesken. Projektet har även inneburit att nya användarnamn genereras per automatik utifrån den nya syntax som är framtagen inom ramen för projektet. En kontroll görs mot AD för att få fram ett ledigt användarnamn.

Systembolaget_swe
systembolaget-p-image

Om Systembolaget

Systembolaget har drygt 420 butiker och mer än 500 ombud på mindre orter. Systembolagets erbjuder drygt 15 000 artiklar i olika sortiment. De artiklar som den lokala butiken inte erbjuder på hyllan går att beställa i samtliga butiker eller via systembolaget.se till valfri butik utan extra kostnad. Hela inköpsprocessen sker märkesneutralt och är kvalitetscertifierad.
Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolaget bidrar med kunskap, både när det gäller mat och dryck och alkoholens påverkan på hälsan. På så vis vill Systembolaget inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol.


Tillbaka till alla nyheter