e-man får fler affärer

Inlagd , av e-man

e-man Integrationsexperten får fler affärer!

e-man AB har de senaste månaderna fördjupat sitt engagemang hos flera nya kunder inom olika branscher och efterfrågan på våra integrationstjänster ökar för varje dag. De senaste kunderna vi har förmånen att få hjälpa med övergripande integrationsstrategi, arkitektur samt utveckling är Fortum Distibution, SAS och Fujitsu. Inte minst det nya samarbetsavtalet som tecknades mellan e-man och Strålfors i april borgar för en stabil tillväxt det närmaste året.

Anledningarna till varför stora koncerner väljer e-man som partner angående integration är många, men Hans Werner, VD Radar Group, har gett oss följande förklaring till varför;

Hans Werner, Vd Radar Group.

”Genom sin långa erfarenhet och nischning avseende integrationsrelaterade lösningar har e-man förmodligen Nordens djupaste kompetens om hur stora företag och organisationer skall skapa en kostnadseffektiv och skalbar SOA orienterad integrationsplattform, nu och för framtiden. e-mans samlade kompetens angående integration är unik i Sverige idag. ”

Om Radar Group.

Radar Group International har utvecklat unika modeller och har en djup lokal marknadskunskap på den Nordiska IT marknaden. Vi har vårt fokus på marknad, leverantörer, användare och förutsättningar på den Nordiska marknaden. Vår insikt bygger vi genom research, analys, djupintervjuer samt genom konsult och rådgivning av hela IT ekosystemet. Läs mer om Radar Group på www.radargroup.se

 

Hans Sollerman, VD e-man 0730-602500

Tillbaka till alla nyheter