e-man fortsätter att växa

Inlagd , av e-man

På torsdag den 22 september 2011 kommer e-man AB hålla sin elfte bolagstämma på slottet i Örebro. Då kommer styrelseordförande Bo Ekman sammanfatta verksamhetsåret 2010/2011 med att konstatera att e-man har ökat sin omsättning med 22% till 62 miljoner SEK (50.6) och rörelseresultatet med 94% till 5.1 miljoner SEK (2.6). Övriga händelser som är värda att notera är;

  • e-man har anställt ytterligare 7 personer 2010/2011
  • Nya kunder har tillkommit såsom Anticimex, Systembolaget, Ica Bank, SecoTools
  • Medverkan i Tällberg Forum 2011
  • Ledarskapsutvecklingsprogram för medarbetarna med Actea Consulting startades
  • Outokumpu förlänger förvaltningsavtalet med ytterligare 3-år
  • e-man blev nominerad till Örebros Näringslivspris

Bolagstämman har också uppdraget att avgöra vara 1% av årets vinsten skall hamna. Förslag på vart pengarna skall gå kommer från medarbetare på e-man och förra året gick 1% av e-mans vinst till Läkare utan gränser. Vad det går i år vet vi den 23 september.

VD Hans Sollerman

Under det gångna verksamhetsåret har vi gjort stora investeringar avseende kompetensutveckling. e-man har investerat 1.8 miljoner SEK för att höja vår samlade kompetens. Vi har också startat en utbildning tillsammans med Actea Consulting Marie Gustafsson där vi utbildar 10 medarbetare i Utvecklande Ledarskap, UL. Vi kan också glädja oss över att vi har fått flera nya kunder som har bett oss om hjälp. Dessa nya kunder och befintliga kunder ligger tillgrund för att vi trots alla negativa signaler från marknaden känner en optimism inför det nya verksamhetsåret.

Så, e-man fortsätter bygga värden för kunder, medarbetare, samhället och sina aktieägare.

Om Bo Ekman;

Bo Ekman är även grundare och styrelseordförande i Tällberg Foundation. Tidigare var Bo styrelseordförande och huvudägare för Sifo Management Group. Innan Sifo satt Bo i Volvos koncernledning under många år.

För ytterligare information kontakta Hans Sollerman 0730-602500 eller hans.sollerman @e-man se

Tillbaka till alla nyheter