Integration Delivery Center

 

IDC – när förvaltning av dina integrationer blir ett tryggt stöd för din affär

e-man IDC förvaltar integrationerna mellan de system som är kopplade till kundens integrationsplattform. Vi ger våra kunder högre driftsäkerhet och tillgång till de mest insatta specialisterna inom systemutveckling och systemintegration. På så sätt upprätthåller vår egen förvaltningsorganisation en kostnadseffektiv IT-plattform för våra kunder. Av erfarenhet hjälper vi våra kunder att spara upp till 43 % på sin löpande förvaltningskostnad. IDC´s medarbetares styrka hos kunden är uppdelat i att de har ett förvaltningstänk, ett kundverksamhetstänk och ett tekniktänk. Med dessa tre delar tillsammans blir det vassa team som arbetar med både utveckling, drift och förvaltning.

 Kontakta oss för mer information!


Microsoft Biztalk

 

Gedigen erfarenhet från Microsoft Biztalk

Vi utvecklar och förvaltar lösningar på integrationsplattformen Microsoft BizTalk åt företag som Swedish Match, Systembolaget och ABB.

BizTalk används bland annat för att skapa stabila integrationslösningar mellan standardsystem och äldre IT-system. Plattformen erbjuder bland annat meddelandehantering, regelmotor, EDI-stöd, Business Activity Monitoring (BAM) och stöd för RFID.  BizTalk möjliggör effektiv integration mellan flertalet olika system och kan installeras på egna servrar såväl som i Microsoft Azure.

 


ITIL

 

ITIL – ett beprövat arbetssätt

ITIL är ett ramverk för ett processorienterat arbetssätt för förvaltning och suport. IDC använder ITIL som stöd i våra projekt och följer beprövade processer för incidenter, changear, problem
och projekt. Genom att tillämpa ITIL anpassar e-man kontinuerligt integrationerna för att möta verksamheternas nya behov och förutsättningar.

Microsoft Azure

 

Microsoft Azure – förvaltning i molnet

Vi utvecklar och förvaltar Biztalk oavsett om det finns on-premis eller i Azure. Vi erbjuder också förvaltning och support på andra lösningar och applikationer i Microsoft Azure.

Handover

 

Handover och Intensive Care

När ett utvecklingsprojekt levererar en integration gör projektet en Handover till IDC. Förvaltningsaspekterna på integrationerna är med från början i utvecklingsprojekten för att göra förvaltningen så smidig och strömlinjeformad som möjligt. När IDC godkänt projektets Handover-dokumentation driftsätts integrationen och projektet går in i en period kallad Intensive Care. Under denna period tar projektet de eventuella barnsjukdomar som uppstår.I  praktiken är det oftast de systemutvecklare tillhörande IDC som tar incidenter under denna period då de även deltagit i utvecklingsprojektet.