Integrationsspecialister

 

Integrationsspecialister som hjälper flexibla företag med effektiva kundsamarbeten

På e-man är vi integrationsspecialister. Vi är experter på systemintegration. Systemintegration möjliggör kommunikation mellan olika system och processer. Integration är en form av verksamhetsutveckling, som även inbegriper företagets kunder. När vi kopplar samman olika system och applikationer får du snabbare kommunikation med högre säkerhet i dina interna och externa processer. Flexibla organisationer, där samarbete och sökande efter nya synergieffekter och affärsområden premieras, har ofta en långt driven systemintegration.

Med gedigen erfarenhet av både B2B och B2C integration bygger vi stabila och skalbara lösningar, baserade på en tjänsteorienterad och återanvändbar arkitektur. Vi hjälper våra kunder att förädla och utnyttja sin integrationsplattform och skapa mervärden.

Är systemintegration ett problem?

Vi har lång erfarenhet av integration av t.ex. SAP och IFS. Vi är även vana vid att integrera och förvalta integrationer mot system som bland andra Hogia, Heroma, Movex, Agresso, Visma, Xledger och Aavand.

Biztalk eller TIBCO?  Vi erbjuder:

 • Utvärdering av existerande integrationsplattform.
 • Hjälp med att formulera integrationsstrategi.
 • Hjälp med att ta fram integrationsarkitektur eller revidera existerande.
 • Val av integrationsprodukter för plattformen.
 • Kravanalys, upphandlingar, proof of concepts.
 • Organisations-/Managementfrågor
 • Testning
 • Implementation
 • Etablering av ett ICC (Integration Competence Center)

Teknisk expertis inom:

 • Arkitekturer: SOA, EAI, EDA.
 • TIBCO BusinessWorks
 • Microsoft BizTalk
 • Microsoft Azure
 • webMethods
 • Apache ServiceMix
 • Enterprise Integration Framework


Systemutveckling

 

Affärsutveckling genom systemutveckling

Vi hjälper företag och organisationer att hitta nya affärsmöjligheter, samarbeta effektivare och förbättra lönsamheten, genom att förädla befintliga- och utveckla nya system med funktioner som stödjer affärsprocesserna fullt ut. e-man har expertkompetens inom systemarkitektur, systemutveckling och systemtester. Vi bygger stabila lösningar, oavsett om det är vidareutveckling av stora affärssystem eller om det är en app. Tack vare vår helhetssyn på systemutveckling, integration och förvaltning skapar vi grunden för en genomtänkt arkitektur som ger driftsäkra system och som minimerar de löpande kostnaderna för förvaltningen av systemet. När systemet är utvecklat och klart, åtar vi oss gärna att förvalta lösningen till ett mycket konkurrenskraftigt pris. e-mans IDC förvaltar både system och integrationslösningar.

Det här kan vi erbjuda dig:

 • Förstudie, kravanalys
 • Arkitektur
 • Integrationsbehov med kringliggande system.
 • Upphandling.
 • Projektledning.
 • Programmering i Microsoft.Net, Java.
 • Testning
 • API Managment
 • Applikationsutveckling
 • Webbutveckling
 • Dokumentation.
 • Utvärdering av befintligt system ur prestanda-, förvaltnings- och säkerhetsperspektiv.
 • Felsökning och förbättring av befintliga system.
 • Förvaltning.

 Vi har teknisk expertis inom bl.a:

 • Microsoft .NET
 • Java
 • JavaScript
 • C#
 • XML
 • HTML/HTML5
 • CSS
 • SQL

 


Plattform

 

Plattform för dina integrationer – ditt viktigaste val!

Kan du använda din nuvarande plattform på ett mer effektivt sätt?

Har du ett specifikt integrationsproblem som behöver lösas?

Hur bra kan din integrationsplattform möta framtida behov?

Vilken specifik mjukvara passar bäst för din plattform?

För oss spelar det ingen roll om vi syr ihop integrationsplattformen med TIBCO eller BizTalk, det som betyder något är att den passar dig.

På e-man vet vi hur man skapar en optimal integrationsplattform för kundspecifika integrationsbehov med hjälp av olika integrationsprodukter. Med våra expertkunskaper inom TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks™, Java, Microsoft BizTalk och Microsoft.Net kan vi hjälpa dig att säkerställa en långsiktig kostnadseffektiv och förvaltningsvärdig integrationslösning från förstudie till förvaltning.

Strategi

 

Behöver du hjälp att formulera en ny strategi för dina integrationer?

Har du en strategi för dina integrationer? Ligger integrationsstrategin i linje med affärsstrategin för att nå företagets mål?

Är integrationsplattformen ett stöd eller ett hinder för er affär?Förvaltar ni era integrationer och integrationsprojekt kostnadseffektivt?

Genom att återanvända kunskap och erfarenheter från våra många industriella projekt inom systemintegration, kan vi på ett kostnadseffektivt sätt utveckla visionen och integrationsstrategin för att nå de övergripande affärsmålen med din integrationssatsning.

Frågor? Kontakta oss så berättar vi mer om hela vårt integrationserbjudande!