Systemutveckling

 

Affärsutveckling genom systemutveckling

Vi hjälper företag och organisationer att hitta nya affärsmöjligheter, samarbeta effektivare och förbättra lönsamheten, genom att förädla befintliga- och utveckla nya system med funktioner som stödjer affärsprocesserna fullt ut. e-man har expertkompetens inom systemarkitektur, systemutveckling och systemtester. Vi bygger stabila lösningar, oavsett om det är vidareutveckling av stora affärssystem eller om det är en app. Tack vare vår helhetssyn på systemutveckling, integration och förvaltning skapar vi grunden för en genomtänkt arkitektur som ger driftsäkra system och som minimerar de löpande kostnaderna för förvaltningen av systemet. När systemet är utvecklat och klart, åtar vi oss gärna att förvalta lösningen till ett mycket konkurrenskraftigt pris. e-mans IDC förvaltar både system och integrationslösningar.

Det här kan vi erbjuda dig:

 • Förstudie, kravanalys
 • Arkitektur
 • Integrationsbehov med kringliggande system.
 • Upphandling.
 • Projektledning.
 • Programmering i Microsoft.Net, Java.
 • Testning
 • API Managment
 • Applikationsutveckling
 • Webbutveckling
 • Dokumentation.
 • Utvärdering av befintligt system ur prestanda-, förvaltnings- och säkerhetsperspektiv.
 • Felsökning och förbättring av befintliga system.
 • Förvaltning.

 Vi har teknisk expertis inom bl.a:

 • Microsoft .NET
 • Java
 • JavaScript
 • C#
 • XML
 • HTML/HTML5
 • CSS
 • SQL