PostNord outsourcar integrationen till e-man

Integrationsspecialisten e-man AB har fått förtroendet att bistå PostNord-koncernen i vidareutvecklingen av den centrala integrationsplattformen. Från och med oktober 2013 har PostNord outsourcat ansvaret för förvaltningen av den centrala integrationsmiljön till e-man.
”Vi är väldigt glada över förtroendet som PostNord nu ger oss. Vi har arbetat med koncernen under många år och har haft ett gott samarbete så det känns fantastiskt roligt att nu få arbeta tillsammans ännu mera” Björn Arkenfall, kundansvarig och COO på e-man AB
”e-man har varit en samarbetspartner inom integrationsarbetet ända sedan 2008, både vad gäller strategi, arkitektur och implementation. Det har fungerat bra, därför kändes det naturligt att fördjupa vårt samarbete” Stig Ekestorm, chef för SDC Integration, PostNord IT och ansvarig för integration inom PostNord.
Avtalet är på fem år och är en av de största affärerna i e-mans snart 14-åriga historia. Förutom outsourcing av integrationsmiljön har även ett avtal tecknats för utveckling av integrationslösningar samt arkitekturexpertis. PostNord_swepostnord-p-image
”Med vår långa erfarenhet inom integration och PostNords stora kunnande inom logistik håller vi nu på att tillsammans bygga ett integrationshjärta som kommer koppla samman PostNord och dess kunder ännu bättre samt skapa nya tjänster för kunder framåt. Detta gör att PostNord nu är på väg att positionera sig långt fram i den enormt snabbväxande logistikbranschen när det gäller IT-stöd” Björn Arkenfall.
PostNord är en av de ledande aktörerna inom affärskommunikation i Norden och distribuerar 11 miljoner brev, närmare 400 000 paket och 11 000 pallar med gods till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag – varje arbetsdag! www.postnord.com
Next Case Study

Unik kompetens bakom SAS moderna integrationsplattform

När SAS skulle utveckla sin integrationsplattform fick e-man stor nytta av sin unika kompetens i Norden kring TIBCO och deras teknologier och produkter. e-mans uppdrag var att sköta all planering, utveckling och implementation av migreringen från TIBCO Integration Manager till nya TIBCO Business Works. Samtidigt skulle systemet vara förvaltningsbart redan från början. Allt för att man sedan skulle spara tid när systemet ska börja förvaltas. SAS behövde utveckla sin integrationsplattform ur både ett kostnads- och funktionsperspektiv. Från det textbaserade TIBCO Integration Manager till det nya, moderna TIBCO Business Works, som är ett grafiskt verktyg och betydligt mer överskådligt. e-man, som är partner till TIBCO sedan 2002, kontaktades av SAS och fick först ansvaret för ett Proof of concept genom att migrera två av totalt fem integrationslösningar. I nästa steg fick e-man sedan även ansvaret för att planera, genomföra och leverera resterande tre integrationslösningar tillsammans med TIBCO.Tack vare den nya lösningen har SAS ett överskådligt, lättanvänt och kostnadseffektivt system. sas-p-image SAS

Om SAS

SAS koncernen är Norra Europas ledande flygbolagskoncern och erbjuder flygtransporter och flygrelaterade tjänster. Scandinavian Airlines och Blue1 är medlemmar i världens största flygallians, Star Alliance™. SAS koncernens lojalitetsprogram SAS EuroBonus infördes 1992 och har mer än 2,8 miljoner medlemmar. www.sas.se
Next Case Study

Kvalitetsförbättring i förvaltningen av integrationsplattformen

e-man har jobbat med ABB sedan 13 år tillbaka i olika typer av projekt. Allt eftersom har samarbetet fördjupats. Sedan 4 år tillbaka har e-man och ABB haft ett nära samarbete kring integration. Vi började med att hjälpa dem att ta fram strategi. Först behövde man se över olika lösningar och arkitekturer i ABBs Biztalk plattform som vid det tillfället var byggd på gammal teknik som Microsoft ville uppgradera. Då hade de en annan samarbetspartner via outsourcing som genomförde själva utvecklingsarbete men efter en tid började e-mans konsulter plockas in för vissa utvecklingsarbeten också. Sedan dess har e-man alltid haft resurser på ABB i projekt kring integrationsplattformen. abb-p-image ABB

Förvaltningsåtagandet

Sedan sommaren 2013 har e-man tagit över förvaltningsåtagandet av plattformen i Sverige och Norra Europa. Efter att e-man tog över förvaltningen av integrationsplattformen rapporteras att verksamheten upplever att kvaliteten har höjts.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Deras lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare. ABB Industry Solutions ansvarar för utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och system för automatisering och effektivisering av olika typer av verksamheter. Verksamheten betjänar företrädesvis företag inom metall- och mineral-, skogs-, kemi- och läkemedelsindustri samt marin verksamhet. www.abb.com
Next Case Study

Förbättrad hantering av användarkonton

Uppdraget e-man har levererat en grunddatatjänst till Systembolaget. För att bygga tjänsten användes integrationsprodukten BizTalk och SQL Server. Utmaningen Tidigare hade flertalet av Systembolagets externa personalsystem portaler som var helt fristående med separata inloggningar. Medarbetarna hade olika användarnamn i de olika portalerna och det skedde inte heller någon överföring av information utan uppdatering hanterades manuellt. Servicedesken var även belastade av att hjälpa användare med att återställa lösenord i de olika systemen. Lösningen Idag prenumererar de externa personalsystemen på uppgifter om anställda från Systembolagets personalsystem via ett s.k. Master Data Repository (MDR). Tillskillnad från tidigare använder man samma användarnamn som sitt konto i AD:t i dessa portaler. Portalerna får nu information om e-postadress till användarna från MDR: et samt att en funktion för medarbetaren för att själva återställa lösenorden. Resultatet Medarbetarna använder numera alltså samma användarnamn som i AD:t för att logga in i portalerna vilket är en förbättring eftersom de inte längre behöver hålla koll på alla olika användarnamn. Det innebär även en förbättring för servicedesken på Systembolaget när det gäller hantering av återställande av lösenord. Medarbetarna kan nu alltså själva hantera återställning av lösenord och det slipper gå via en manuell hantering hos servicedesken. Projektet har även inneburit att nya användarnamn genereras per automatik utifrån den nya syntax som är framtagen inom ramen för projektet. En kontroll görs mot AD för att få fram ett ledigt användarnamn. Systembolaget_swe systembolaget-p-image

Om Systembolaget

Systembolaget har drygt 420 butiker och mer än 500 ombud på mindre orter. Systembolagets erbjuder drygt 15 000 artiklar i olika sortiment. De artiklar som den lokala butiken inte erbjuder på hyllan går att beställa i samtliga butiker eller via systembolaget.se till valfri butik utan extra kostnad. Hela inköpsprocessen sker märkesneutralt och är kvalitetscertifierad. Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolaget bidrar med kunskap, både när det gäller mat och dryck och alkoholens påverkan på hälsan. På så vis vill Systembolaget inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol.

Next Case Study