Värderingar

På e-man styrs vi av våra värderingar. Det finns fyra värdeord som är extra viktiga för oss:

Omsorg

Vi ska ta hand om varandra och uppfylla våra kunders förväntningar på oss, liksom vi ska ta hand om vår inre och yttre miljö.

Öppenhet

Vi delar med oss av erfarenhet och kompetens. Både bra och dåliga nyheter ska förmedlas.

Respekt

Vi ska alltid respektera varandra och våra kunder. Var och en har rätt att föra fram sina åsikter och förtjänar att vi lyssnar. Vi talar aldrig illa om andra eller varandra.

Professionalism

Kundens önskemål och bästa är det som driver oss. Kvalitet ska genomsyra allt vi gör. Vi ska aldrig leverera något halvfärdigt eller dåligt. Genom att leverera mer än vad som förväntas av oss bygger vi vårt rykte som pålitlig partner.