SAS förlänger befintligt ramavtal

Inlagd , av e-man

Den 27 oktober förlängde SAS ramavtalen med e-man ytterligare ett år. Samarbete mellan SAS och e-man har fördjupats under året och e-man är en viktig partner för SAS när det gäller systemintegration och kommer så att vara under minst ytterligare ett år. Förlängningen börjar gälla från och med 2012-01-01.

Hans Sollerman VD, e-man AB:

”Att vi får fortsätt förtroende av SAS gläder oss. SAS är ett mycket starkt varumärke och vi har ett mycket gott samarbetsklimat oss emellan. Det är en förmån att få jobba med alla på SAS och alla andra samarbetspartners som hjälper SAS att nå sina mål. ”

För mer information kontakta

Hans Sollerman 0730-602500

Tillbaka till alla nyheter